Internet

Liga Świętokrzyska Futsalu

Piątek, 10 Luty 2017

Informacja Burmistrza

Piątek, 10 Luty 2017

 
BGK.6840.8.2016
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,
 
NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1467/2 O POW. 0,1741 HA
CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 41.000,00 ZŁ netto
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

czytaj więcej

1% podatku na OSP Wąchock

Piątek, 10 Luty 2017

Każdy 1% podatku przekazany na OSP to wsparcie dla ratowania zdrowia i życia, rozwoju młodzieży i lokalnych społeczności. To nie tylko pomoc, ale dobra inwestycja, dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz OSP Wąchock. To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę, a naszej jednostce stwarza możliwość rozwoju. W związku z tym, że nie posiadamy statusu OPP, aby przekazać 1% podatku należy w formularzu PIT oprócz numeru KRS wpisać „Cel szczegółowy”. Zebrana kwota zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, a informacja o jej wykorzystaniu będzie podana na stronie https://www.facebook.com/ospwachock/


czytaj więcej

Ferie 2017

Środa, 08 Luty 2017

czytaj więcej

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wtorek, 07 Luty 2017

U SUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
zmiany obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U z 2016 r. poz. 2249).

Najbardziej istotne zmiany dotyczą zniesienia wymogu uzyskania zezwolenia na usuwanie:
1) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

3) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

4) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

czytaj więcej

1% dla OSP Parszów

Wtorek, 07 Luty 2017

czytaj więcej

Informacja

Poniedziałek, 06 Luty 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż
ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1622/2 O POW. 0,0900 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 22.500,00 ZŁ netto
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

czytaj więcej

Gramy na Planszy

Środa, 01 Luty 2017

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Audio Spacer Gmina Wąchock