Harmonogram Odbioru Odpadów z Terenu
Gminy Wąchock na 2016 rok


zebranie mieszkańców w Parszowie

Czwartek, 11 Luty 2016

Zapraszamy na zebranie mieszkańców sołectwa Parszów. Piątek, 12 lutego o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Parszowie przy ul. Złotoglin.

Konsultacje społeczne dotyczące Mapy Zagrożeń w gminie Wąchock

Środa, 10 Luty 2016

Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach kom. Paweł Szczepaniak zaprasza w dniu w dniu 12 lutego 2016 r. godz. 15:00 do budynku MGOK w Wąchocku na konsultacje społeczne dotyczące założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ramach tych konsultacji omówione zostaną założenia i cele Lokalnej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotnego narzędzia w procesie zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o współprace międzyinstytucjonalną i aktywizację społeczności lokalnych.

czytaj więcej

Informacja

Wtorek, 09 Luty 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock informuje,
że w dniu 9 lutego 2015 roku
ze względu na pogrzeb pracownika interesanci
przyjmowani będą do godziny 13:50.

1% dla OSP Parszów

Wtorek, 02 Luty 2016

gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Audio Spacer Gmina Wąchock