Podsumowanie projektu "Młodzież ma wpływ"

Środa, 12 Marzec 2014

W spotkaniu podsumowującym projekt "Młodzież ma wpływ", które miało miejsce w Gimnazjum Publicznym w Wąchocku, uczestniczyły reprezentacje samorządów uczniowskich wraz z opiekunami ze wszystkich szkół z terenu gminy, zastępca burmistrza Sebastian Staniszewski oraz Joanna Michnicka opiekująca się nasza gminą z ramienia fundacji Civis Polonus. Każda ze szkół złożyła sprawozdanie z realizacji zadań projektowych.


W dalszej części spotkania warsztaty ewaluacyjne poprowadziła Joanna Michnicka.

Na zakończenie spotkania uczestnicy projektu przekazali podziękowania dla urzędu gminy w Wąchocku wręczając specjalnie na te okazję przygotowaną planszę ze zdjęciami z podejmowanych działań. W związku z faktem iż nasza gmina została wysoko oceniona przez koordynatorów projektu, aż 21 jego uczestników zostało zaproszonych na konferencję podsumowującą.


7 marca delegacje ze wszystkich szkół razem z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej z przewodniczącą Klaudią Mamcarz na czele i z zastępcą burmistrza udały się do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie odbyła się ogólnopolska konferencja dotycząca włączania młodych ludzi w życie społeczności lokalnej. W trakcie jej trwania Sebastian Staniszewski odebrał podziękowania dla Gminy Wąchock za udział w projekcie a Anna Podzielna, Małgorzata Banaś i Tomasz Niedziałek zaprezentowali przykład dobrych praktyk pokazujący przykład przeprowadzanych przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej lekcji. Podczas dyskusji dowiedzieliśmy się w jaki sposób edukacja obywatelska może sprawić by młodzi ludzie o różnym statusie społecznym mogli aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i korzystać z możliwości jakie niesie demokracja partycypacyjna. Po konferencji udaliśmy się na krótki spacer po warszawskim Starym Mieście.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy