"Młodzież ma wpływ"

Czwartek, 06 Czerwiec 2013

Projekt koordynuje Fundacja Civis Polonus z Warszawy, a współfinansowany jest w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE. Do projektu zaproszonych zostało 6 gmin z terenu naszego kraju: Adamów z województwa lubelskiego, Głogów Małopolski z podkarpackiego, Józefów nad Wisłą  z mazowieckiego oraz Starachowice, Wąchock i Stąporków ze świętokrzyskiego.
W związku z realizacją projektu uczniowie wszystkich szkół od podstawowych do ponadgimnazjalnych z terenu wyżej wymienionych gmin uczestniczyć będą w lekcjach o tematyce obywatelskiej, projektach edukacyjnyc , debatach szkolnych oraz działaniach Młodzieżowych Rad Gmin. Każda z gmin uczestniczących w realizacji zadań projektowych ma swojego opiekuna merytorycznego z ramienia fundacji Civis Polonus. Mamy nadzieję, że poprzez realizację projektu uda nam się zaangażować młodzież w działalność obywatelską, we współdecydowanie o tym co się dzieje w naszej małej ojczyźnie.

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy