Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku

Sobota, 21 Grudzień 2013

Historia rozpoczęła się 30 września 2011roku, kiedy to Rada Miejska podczas sesji uchwaliła jednogłośnie inicjatywę młodzieży, jaką było powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej.


Już w grudniu młodzi ludzie z całej Gminy mogli zagłosować na swoich przedstawicieli w dość nietypowy jak na młodzieżowe rady sposób, ponieważ w większości gmin wybory do MR przeprowadzane są w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Problem pojawia się gdy młodzież chce utworzyć swoją rade ale w gminie nie ma szkół średnich. Taki kłopot z wyborami miała młodzież z Wąchocka. Dzięki determinacji młodych ludzi oraz przychylności władzy wypracowano plan wyborów do MRM odbiegający od tego jaki najczęściej jest wykorzystywany. Wybory w Gminie Wąchock zostały przeprowadzone dokładnie w taki sam sposób jak do Rady Miejskiej, w szkołach oraz ośrodkach kultury powstały lokale wyborcze a w każdej komisji wyborczej zasiadali przedstawiciele urzędu, radni oraz po jednym przedstawicielu młodzieży. Wybory poprzedziła kampania wyborcza oraz spotkania kandydatów z młodymi wyborcami. Młodzi ludzie dzięki temu mogli poczuć się jak pełnoprawni wyborcy dzięki czemu frekwencja okazała się bardzo wysoka.

Tydzień po wyborach nowo wybrani radni spotkali się na sesji inauguracyjnej podczas, której złożyli uroczyste ślubowanie oraz prezydium. Przewodniczącą została Anna Podzielna, wice przewodniczącą Sylwia Szczygieł, rolę sekretarza radni powierzyli Wioletcie Żak. Oprócz tego w skład prezydium weszły jeszcze Katarzyna Pituch oraz Barbara Stachowicz.


Podczas dwuletniej pracy I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy rok w którym Rada skupiła się głównie na organizowaniu imprez kulturalnych wspólnie z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury, takich jak WOŚP, Walentynki, Dzień Kobiet, Wybory Honorowego Sołtysa, Rodzinna Majówka, Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej oraz Turniej Siatkówki Plażowej.
Później przyszedł czas na poważniejsze zadania, które pozwoliły młodym ludziom zrozumieć istotę samorządności oraz ich roli w społeczeństwie.

For a Better Future – Dla lepszej przyszłości
Pierwszym krokiem do tego było przystąpienie MRM do Unijnego projektu „For a Better Future” finansowanego z programu „Młodzież w działaniu”. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności młodych ludzi w swoich społecznościach lokalnych. Udział w nim biorą po dwie organizacje z Łotwy, Polski i Włoch. Polskę reprezentuje Młodzieżowa Rada Miejska Wąchock oraz stowarzyszenie „Słoneczna integracja” ze Starachowic. Na spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Łotewskim mieście Jelgawa obecni byli przedstawiciele Wąchocka, Wiceburmistrz Sebastian Staniszewski oraz Przewodnicząca MRM Anna Podzielna.


W ramach tego projektu w maju odbyło się spotkanie MRM oraz stowarzyszenia „Słoneczna integracja” z młodzieżą z powiatu starachowickiego w celu zdefiniowania głównych problemów z jakimi teraz boryka się młodzież. Tymi problemami okazał się brak osoby do której młodzież mogłaby się zwrócić z pomysłami czy problemami oraz bezrobocie.

Chcąc chociaż w niewielkim stopniu rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi we wrześniu razem z MRM Starachowice zorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów 3klas szkół ponadgimnazjalnych pt. „Młodzież- młodzi przedsiębiorcy”. Dwójka młodych osób, mieszkańcy naszej gminy: Anita Derlatka z Wielkiej Wsi oraz Paweł Wróblewski z Wąchocka, prezentowali pozytywne praktyki opowiadając o tym skąd wzięły się pomysły na ich biznesy, z jakimi trudnościami spotkali się starając się o dotacje z urzędu pracy itp. Po prezentacji młodych przedsiębiorców przed uczniami stanęli urzędnicy z Urzędu Pracy, Inkubatora Przedsiębiorstw oraz Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy wyjaśnili min. zasady przyznawania dotacji.

W dniach 27 września- 3 października przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wąchocku wzięli udział w międzynarodowych warsztatach w ramach projektu "For a Better Future" na Łotwie. Oprócz przedstawicieli z Polski znaleźli się tam także młodzi działacze z Łotwy i Włoch. Warsztaty te były szkoleniem w zakresie demokracji, komunikacji interpersonalnej a także wiedzy o społeczeństwie i jego roli w demokratycznym państwie. Wyjazd ten to również poznanie innej kultury i mentalności.Projekt ten będzie realizowany do maja 2014roku. Dalsze działania z nim związanie kontynuować będzie II kadencja MRM. Na kwiecień zaplanowane jest uroczyste zakończenie projektu polskiej grupy, które odbędzie się w Wąchocku.

Młodzież ma wpływ
Od maja 2013 Gmina Wąchock bierze udział w projekcie „Młodzież ma wpływ”. Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu uczestnictwa młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji na terenie szkoły i społeczności lokalnej. Odbywa się to poprzez organizację debat, konsultacji i spotkań poświęconych różnym ważnym dla młodych tematom czy działalności w Młodzieżowych Radach Miast. Młodzi ludzie mogą rozwijać kompetencję, jaką jest udział w procesach decyzyjnych poprzez doświadczanie uczestnictwa w tych procesach w ważnych dla siebie przestrzeniach życia publicznego – szkole i wspólnocie lokalnej.

Zanim przystąpiliśmy do projektu, wzięliśmy udział w konferencji „Szkoła i Gmina jako przestrzeń aktywności obywatelskiej młodych ludzi”, zorganizowanej przez Fundacje Civis Polonus. Spotkanie miało na celu stworzenie pola do głębszej dyskusji dla przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz młodzieży na temat partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w społecznościach lokalnych oraz szukaniu odpowiednich sposobów wcielania jej w życie. O tym, jak bardzo jest ona ważna i jakie zagrożenia niesie jej brak, mówili m.in. dr Kalbir Shukra, z Centre for Lifelong Learning and Community Engagement w Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego oraz prof. Henry Tam, z Forum Partycypacji i Demokracji Młodzieżowej na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Cambridge. Komentarz do ich wykładów wygłosili: Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus) oraz dr Przemysław Sadura (Fundacja Pole Dialogu). Odbył się także blok warsztatowy, na którym dyskutowano o aktywności obywatelskiej młodzieży, jako przedmiocie refleksji akademickiej. Zastanawiano się wspólnie, jak zapewnić jej udział w społeczności lokalnej i co takiego sprawia, że młodzi ludzie chcą angażować się w życie swej okolicy. Poruszano też kwestie dobrych praktyk samorządności i oddolnych projektów uczniowskich.

W maju przedstawiciele szkół znajdujących się na terenie gminy oraz przedstawiciele MRM wzięli udział w 3dniowym szkoleniu w Falentach pod Warszawą inauguracyjnym projekt. Podczas szkolenia uczestnicy poznali projekt od strony merytorycznej, dowiedzieli się jakie obowiązki w związku projektem leżą po stronie władzy, szkoły oraz młodzieży. Od czerwca gminę co miesiąc odwiedza opiekunka gminy Joanna Michnicka, która sprawdza w jakim tempie realizujemy projekt spotykając się z przedstawicielami młodzieży, władzy oraz szkół. W ramach projektu młodzi radni przeprowadzają lekcje w szkołach dotyczące pracy Młodzieżowej Rady, realizując scenariusz lekcji przygotowany przez fundacje Civis Polonus.


Na początku października przedstawiciele władzy, Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady oraz szkół brali udział w szkoleniu w Serocku. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań sześciu gmin, które biorą udział w projekcie. Podczas szkolenia mieliśmy okazję dowiedzieć się jak przeprowadzić dobrą debatę i konsultacje społeczne. W ramach projektu Radni MRM przeprowadzają lekcje na temat działalności Młodzieżowych Rad oraz samorządu szkolnego.

Dzięki dużemu zaangażowaniu Wąchocka w projekt, Naszą Gminę 25 października odwiedzili goście specjalni. Tymi gośćmi była sześcioosobowa delegacja z Londynu zaangażowana w projekt "Młodzieżowy burmistrz": Yessica Catley, Alice Schweigert, Christopher Membu - doradcy burmistrza londyńskiej dzielnicy Lewisham do spraw współpracy z młodzieżą, Malcom Ball i Alan Wright – pracownicy socjalni wyspecjalizowani w pracy z młodzieżą w urzędzie dzielnicy Lewisham, Kalbir Shukra z Goldsmiths College, Uniwersytet Londyński oraz przedstawiciele aktywnej młodzieży wraz z władzami i nauczycielami z sześciu gmin: Józefowa nad Wisłą, Adamowa w województwie lubelskim, Stąporkowa, Starachowic, Głogowa Małopolskiego oraz Wąchocka. Po krótkich prezentacjach a także zwiedzeniu hali sportowej przy gimnazjum publicznym uczestnicy spotkania zebrali się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, aby bardziej szczegółowo omówić dotychczasowe działania i doświadczenia jakie zdobyli podczas realizacji projektu "Młodzież ma wpływ", a goście z Londynu szczegółowo omawiali projekt "Młodzieżowy burmistrz”.Współpraca z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych to związek organizacji zrzeszających młodzież. Główne cele PROMu to min. współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechniani idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz Wspieranie rozwoju polskich organizacji młodzieżowych i zrzeszających młodzież.

Współpraca z tą organizacją rozpoczęła się w marcu, kiedy to w Śniadce koło Bodzentyna odbyło się spotkanie pt. „Sieć dla polityki młodzieżowej”. Podczas tych kilku dni powstał pomysł założenia Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad przy Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. MRM Wąchock należy do rad założycielskich tego zespołu.

Kolejne spotkanie w ramach „Sieć dla polityki młodzieżowej” odbyło się w kwietniu we Wrocławiu, podczas którego przedstawiciele młodzieżowych rad min. z Radomia, Starogardu Gdańskiego, Wrocławia, Częstochowy i oczywiście Wąchocka pracowali nad planem pracy zespołu, by na zakończenie podpisać list zawierający główne cele zespołu. Głównym celem min. stworzenie sieci dla młodzieżowych rad w celu wymiany dobrych praktyk lub nawiązania współpracy.

Podsumowanie
Podczas tych dwóch lat 13 młodych osób pokazało jak ważną rolę odgrywa młodzież w społeczeństwie, jak ważne dla nas jest wsparcie ze strony dorosłych oraz jak wielki potencjał drzemie w młodzieży, kiedy pozwoli się im działać. Najważniejszą rolą Młodzieżowej Rady jest konsultowanie z rówieśnikami oraz Władzą planów, które dotyczą młodzieży, z czego mamy nadzieje udało nam się wywiązać. Na zakończenie można śmiało stwierdzić, że jako jedna z nielicznych młodzieżowych rad w Polsce podczas pierwszej kadencji z „uczącej się od innych” stała się „uczącą innych”. Trzymamy kciuki za kolejną kadencję.

Materiały i zdjęcia: MRM

Powrót
gmina z nieba

Wirtualny Spacer Gmina Wąchock

Internet Œwiatłowodowy